MUZ * Gałaj183.html

GAŁAJ DYZMA KAZIMIERZ (1915-2000)

Marszałek sejmu
PRL V kadencji (od 13.II.1971-15.II.1972)

Urodzony 15.01.1915 w Mystkowicach pod Łowiczem, w rodzinie chłopskiej. Zmarł 6.12.2000 w Warszawie. Podczas nauki w Seminarium Nauczycielskim w Łowiczu związał się z Komunistycznym Związkiem Młodzieży Wiejskiej, za co został usunięty ze szkoły 1932. Maturę zdał w Seminarium Nauczycielskim w Wymyślinie koło Lipna 1936. Nauczyciel w wiejskich szkołach 1937 - 1939. W okresie II wojny światowej współpracował z Robotniczą Partią Polskich Socjalistów 1942, Stronnictwem Ludowym "Wola Ludu" 1943 i Centralnym Komitetem Polskiej Partii Robotniczej. Więzień Pawiaka 1944, wykupiony przez działaczy ludowych. Wiceprezes Zarządu Głównego ZWM RP "Wici" w województwie łódzkim 12.1946 - 02.1947. Członek Stronnictwa Ludowego i Prezydium Wojewódzkiego Zarządu SL w Łodzi od 1947. Powołany w skład Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego. Członek Rady Naczelnej ZSL 1949 - 1956. Zasiadał w Prezydium NK ZSL 1969 - 1976, a jako wiceprezes NK ZSL 1971 - 1972. Pracownik Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi 1946 - 1950, w tym na stanowisku kierownika Katedry Polityki Agrarnej od 1948. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Łódzkim 1950. Prorektor i kierownik Katedry Polityki Agrarnej w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie 1950 - 1956. Wykładowca w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu 1951 - 1952, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Planowania i Statystyki 1958 -1964. Doktorat z ekonomiki rolnictwa w SGGW w Warszawie 1959. Pięć lat później habilitował się na tej samej uczelni. Kierownik Zakładu Socjologii Wsi w SGGW i Zakładu Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN. Profesor nadzwyczajny 1970, zwyczajny 1977. Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 1971 - 1985. Poseł do Sejmu PRL IV kadencji 1965 - 1969 wybrany w Okręgu Wyborczym Nr 68 w Ciechanowie. Członek Komisji Pracy i Spraw Socjalnych i Klubu Poselskiego ZSL. Do Sejmu PRL V kadencji 1969 - 1972 został wybrany w tym samym okręgu co uprzednio. Po odwołaniu Czesława Wycecha, został wybrany nowym marszałkiem sejmu 13.02.1971 -15.02 1972. Jednocześnie był przewodniczącym Klubu ZSL, członek Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Dążył do wzmocnienia roli marszałka i nadania sejmowi większej niezależności. Członek Rady Państwa 1972 - 1976. Ponownie do Sejmu PRL VI kadencji 1972 - 1976 wszedł z Okręgu Wyborczego Nr 46 w Kutnie. Zasiadał w Komisji Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego, przewodniczący Klubu Posłów ZSL i członek Łódzkiego Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Do Sejmu PRL VII kadencji 1976 - 1980 wszedł z Okręgu Wyborczego Nr 13 w Częstochowie. Członek Komisji Nauki i Postępu Technicznego, Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego oraz Częstochowskiego Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, pracował w Klubie Poselskim ZSL, ale już nie pełnił funkcji przewodniczącego Klubu. Zasiadał w licznych radach i towarzystwach naukowych m. in. w Radzie Naukowej Zakładu Historii Ruchu Ludowego. Autor licznych prac naukowych i artykułów z zakresu problematyki wsi i polityki ZSL. Odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim.

Portret Dyzmy Gałaja, 1989.

Malował Stefan Garwatowski
olej, płótno, 89,5 x 74,9 cm
Biblioteka Sejmowa, Wydział Muzealiów nr inw. MSP.1229.