MUZ * Rembieliński160.html

REMBIELIŃSKI RAJMUND HIACYNT (1774-1841)

Marszałek sejmu
Królestwa Polskiego (13.IX-13.X.1820)

Urodzony w 1774 roku w Warszawie, zmarł 12.02.1841 w Łomży. Pochodził z zamożnej szlachty. Uczeń Szkoły Rycerskiej 1788 - 1792, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Po upadku Rzeczypospolitej należał do tajnej demokratyczno-niepodległościowej organizacji, później zajął się gospodarowaniem we własnych majątkach. Po wkroczeniu wojsk napoleońskich na ziemie polskie, organizuje polską administrację w Białymstoku i Łomży. Prefekt Rady Administracyjnej departamentu łomżyńskiego 1807 i departamentu płockiego 1808. Generalny intendent wojsk polskich w Galicji 1809. Bezwzględność z jaką wykonywał swe obowiązki, zjednała mu sympatię księcia Józefa Poniatowskiego, zaś dużą wrogość ze strony szlachty galicyjskiej. Odwołany z urzędu w Galicji powrócił do pracy w departamencie płockim. Z jego inicjatywy założono w Płocku drukarnię rządową oraz teatr 1811. Dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego 1816 i 1832. Autor projektu zagospodarowania osad przemysłowych w obwodzie łęczyckim i rzecznik rozwoju przemysłu włókienniczego. Poseł do Sejmu Królestwa Polskiego z powiatu biebrzańskiego 1818 oraz ponownie wybrany 1820 i mianowany marszałkiem sejmu przez cara, funkcję tę pełnił przez miesiąc. Po raz trzeci posłował do Sejmu Królestwa Polskiego 1825 i uczestniczył w pracach komisji skarbowej. Podczas powstania listopadowego powołany na członka Komisji Potrzeb Wojska 1830 z czego rezygnuje na skutek konfliktu z dyktatorem powstania Józefem Chłopickim. Zdecydowanie odmówił wykonania ukazu carskiego, dotyczącego konfiskaty dóbr ziemskich byłych uczestników powstania listopadowego, za co zwolniono go ze służby 1832 z dożywotnim zakazem pracy w administracji państwowej. W latach następnych wycofał się z życia publicznego. Zajął się swoimi majątkami na Mazowszu w: Jedwabnem, Krośniewicach i Giełczynie. Należał do różnych lóż wolnomularskich. Autor licznych prac i artykułów o tematyce gospodarczej, rolnej i społeczno-politycznej. Odznaczony Orderami Św. Włodzimierza 3 kl., Św. Stanisława 1 kl., Św. Anny 1 kl.

Portret Rajmunda Rembielińskiego, 1862

Rytował Antoni Oleszczyński
staloryt, 22,8 x 14,7 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. Gr.Pol. 21121.