Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie polskim / Jakub Sawicki Biblioteka Sejmowa

Sawicki Jakub 1899-1979

Warszawa : Kasa im. J. Mianowskiego 1937