Przestępczość teleinformatyczna : materiały poseminaryjne / pod red. J. Kosińskiego ; Wyższa Szkoła Policji Biblioteka Sejmowa

Kosiński Jerzy

Wyższa Szkoła Policji ; Szczytno

Szczytno : Wyższa Szk. Policji w Szczytnie 2007