Kodeks postępowania karnego / Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, Michał Płachta. T. 1-2 Biblioteka Sejmowa

Grajewski Jan 1932-2009

Paprzycki Lech Krzysztof

Płachta Michał

Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze 2003