Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / [oprac. Tadeusz Jasudowicz, Marta Szuniewicz, Michał Balcerzak] Biblioteka Sejmowa

Jasudowicz Tadeusz

Szuniewicz Marta

Balcerzak Michał

Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora 2008