Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli Biblioteka Sejmowa

Wydzielone z: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa (nr sys. 76037)

Kontynuacja: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa (nr sys. 76040)

Warszawa : Min. Budownictwa Miast i Osiedli 1951-1956