Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Biblioteka Sejmowa

Poprzednio: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia (nr sys. 78575)

Kontynuacja: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia (nr sys. 52640)

Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich 1960-1999