Przestępczość teleinformatyczna : materiały pokonferencyjne / pod red. A. Misiuka, P. Ciszka, J. Kosińskiego ; Wyższa Szkoła Policji Biblioteka Sejmowa

Misiuk Andrzej

Ciszko P.

Kosiński Jerzy

Wyższa Szkoła Policji ; Szczytno

Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej. Seminarium ; 4 ; 2001 ; Szczytno

Szczytno : Wyższa Szk. Policji w Szczytnie 2001