KONSTYTUCJA ALBANII

USTAWA
z dnia 29 kwietnia 1991
O PODSTAWOWYCH
UREGULOWANIACH KONSTYTUCYJNYCH

z późniejszymi zmianami, ostatnia z 31 marca 1993 r. ( 1 )
Konstytucja Albanii. Tłum. Dorota Horodyska, Adam Bosiacki. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 1997