KONSTYTUCJA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII

z dnia 5 października 1988 r.1

wg stanu prawnego na 1 lipca 2004 r.


Źródło: Konstytucja Federacyjnej Republiki Brazylii. Tłum. Agnieszka Wojtyczek-Bonnand. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2004
1 Podstawę przekładu stanowił tekst konstytucji w języku portugalskim Constituiça da República Federativa do Brasil: promulgata em 5 de outubro de 1988, opublikowany w Sao Paulo w 2002 r. wg stanu prawnego na dzień 20 grudnia 2001 r. (poprawka nr 35). Zmiany wprowadzone do konstytucji w latach 2002 - 2004 (poprawki nr 36 do 44, ostatnia z 30 czerwca 2004 r.) zostały przełożone na podstawie materiałów zaczerpniętych z INTERNET-u: www.camara.gov.br/internet/cf/Constituicao.pdf (przyp. red.; pozostałe przypisy pochodzą od tłumacza).