VIII. ZMIANA KONSTYTUCJI

Artykuł 142

Z inicjatywą zmiany Konstytucji Republiki Chorwacji może wystąpić grupa co najmniej jednej piątej deputowanych do Chorwackiego Saboru, Prezydent Republiki i Rząd Republiki Chorwacji.

 

Artykuł 143

Chorwacki Sabor większością głosów wszystkich deputowanych podejmuje decyzję o podjęciu prac nad zmianą Konstytucji.

Projekt zmiany Konstytucji wymaga przyjęcia przez Chorwacki Sabor większością głosów wszystkich deputowanych.

 

Artykuł 144

Zmianę Konstytucji uchwala  Chorwacki Sabor większością dwóch trzecich głosów wszystkich deputowanych[1].

 

Artykuł 145

Zmianę Konstytucji ogłasza Chorwacki Sabor[2].

 [1] Art. 144 wprowadzony ustawą z  28 III 2001 r. (przyp. red.).

[2] Art. 145 wprowadzony ustawą ww. (przyp. red.).