IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE[1]

Artykuł 146

Wraz z wejściem w życie Zmiany Konstytucji Republiki Chorwacji („Narodne novine” 2001 nr 28) przestaje istnieć Izba Żupanii Chorwackiego Saboru, ustaje również kadencja dotychczasowego Prezesa i członków Krajowej Rady Sądownictwa i Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji.

 

Artykuł 147

Chorwacki Sabor uchwala ustawę konstytucyjną o wprowadzeniu w życie Konstytucji Republiki Chorwacji.

 [1] Tytuł  IX  oraz art. 146 i 147 wprowadzone ustawą ww. (przyp. red.).