KONSTYTUCJA KRÓLESTWA DANII
¬ródło: Konstytucja Królestwa Danii. Tłum. Marian Grzybowski. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2002