KONSTYTUCJA KRÓLESTWA HOLANDII


z 28 marca 1814 roku
według stanu prawnego na dzień 21 marca 2002 r.1


¬ródło: Konstytucja Królestwa Holandii. Tłum. Andrzej Głowacki. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2003
1 Podstawę niniejszego przekładu konstytucji stanowi tekst w języku niderlandzkim Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden ogłoszony w zbiorze ustawodawstwa holenderskiego Verzameling Nederlandse Wetgeving Deel 1. 1998/99. Ponieważ tekst ten nie uwzględniał zmian wprowadzonych do konstytucji w latach 1996-2002, korzystano również z tekstu zamieszczonego w internecie: http://www.wetten.sdu.nl. W toku prac nad przekładem uzupełniaj±co korzystano z angielskiej i niemieckiej wersji konstytucji (przyp. red.; pozostałe przypisy pochodz± od tłumacza).