USTAWY ZASADNICZE PAŃSTWA IZRAEL*


¬ródło: Konstytucja Państwa Izrael. Tłum. Krzysztof Wojtyczek. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2001

*Podstawę niniejszego przekładu stanowiły teksty ustaw zasadniczych Państwa Izrael w języku angielskim. Israel. Text of Constitution (Basic laws) zamieszczone w Constitutional law: texts of constitutions 1. - Suppl. 18: (August 1996) - The Hague: Kluwer International Law, 1996. Do tych tekstów ustaw zostały wprowadzone poprawki na podstawie publikacji Israel's written constitution: verbatim English translations of the Declaration of Independence and the Basic Laws, consolidated and updated as of January 10, 1999. - 3 ed. Haifa: Aryeh Greenfield - A.G. Publications, 1999. Prezentowane ustawy uwzględniaj± zmiany wniesione do 10 stycznia 1999 r.