KONSTYTUCJA
REPUBLIKI LITEWSKIEJ

przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej
w referendum przeprowadzonym 25 października 1992 roku 1

(według stanu prawnego na dzień 15 maja 2006 r.)

Źródło: Konstytucja Republiki Litewskiej. Wyd. 2 zm. i uaktual. Tłum. Henryk Wisner. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2006
* Podstawą niniejszego tłumaczenia jest tekst w języku litewskim Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos piliečiu priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume, wydany w 1993 r. przez "Lituvos Respublikos Seimo leidykla". Tekst uwzględniający zmiany dokonane ośmioma ustawami konstytucyjnymi, ostatnia z 13 lipca 2004 r., został porównany z tekstem zamieszczonym na stronie internetowej Sejmu Republiki Litewskiej