KONSTYTUCJA REPUBLIKI MACEDONII

z 17 listopada 1991 r. z późniejszymi zmianami z 6 stycznia 1992 r.Źródło: Konstytucja Republiki Macedonii. Tłum. Teresa Wójcik. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 1999