KONSTYTUCJA

KRÓLESTWA NORWEGII *

uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne
w Eidsvold 17 maja 1814 r.,
z poźniejszymi zmianami, ostatnia z 19 czerwca 1992 r., nr 463


Źródło: Konstytucja Królestwa Norwegii. Tłum. Joachim Osiński. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 1996
1) Podstawę niniejszego tłumaczenia stanowił tekst konstytucji w języku norweskim – Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17 de Mai 1814 – opublikowany przez Grondahl Dreyer Lovdata w 1992 r., uwzględniający stan prawny na dzień 19 czerwca 1992 r. Uzupełniająco korzystano także z angielskojęzycznej wersji konstytucji, wydanej w listopadzie 1992 r. przez agendę norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych NORINFORM.