Konstytucja Norwegii
SPIS TREŚCI

A. O formie państwa i religii
(§1 – §2)
B. O władzy wykonawczej, Królu i Rodzinie królewskiej
(§3 – §48)
C. O prawach obywateli i władzy ustawodawczej
(§49 – §85)
D. O władzy sądowniczej
(§86 – §91)
E. Postanowienia ogólne
(§92 – §112)

Powrót do początku