KONSTYTUCJA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

z 1 września 1992 roku, z późniejszymi zmianami, ostatnia z 23 lutego 2001 r.1


Źródło: Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 roku. Wyd. 2 zm. i uaktual. Tłum. Krzysztof Skotnicki. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2003
1 Podstawą przekładu konstytucji stanowił tekst Konstytucji Republiki Słowackiej w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawami konstytucyjnymi: nr 244 z 1998 r, nr 9 z 1999 r. i nr 90 z 2001 r., zamieszczony w publikcji pt. Ustawa Slovenskej Republiky: uplne znenie zakona s ucinnostou od 1. jula 2001 wydanej przez wydawnictwo Heureka w 2001 r.