Konstytucja Republiki Słowenii - Preambuła

PreambułaKONSTYTUCJA REPUBLIKI SŁOWENII1
z 23 grudnia 1991 r.
(z późniejszymi zmianami, ostatnia z 23 czerwca 2006 r.)2

Biorąc pod uwagę
Podstawową Kartę Konstytucyjną o Niepodległości i Suwerenności Republiki Słowenii, oraz
podstawowe prawa i wolności człowieka, podstawowe i trwałe prawo narodu słoweńskiego do samookreślenia, a także dziejowy fakt, iż My Słoweńcy w wielowiekowej walce o wolność narodu ukształtowaliśmy naszą narodową tożsamość i zbudowaliśmy naszą państwowość,
Skupszczina Republiki Słowenii stanowi niniejszym


KONSTYTUCJĘ REPUBLIKI SŁOWENII1Podstawę przekładu stanowił tekst zamieszczony na stronie internetowej Parlamentu Republiki Słowenii uwzględniający zmiany wniesione do Konstytucji w latach 1997-2006.
2Zob. aneks 4. Wykaz ustaw konstytucyjnych zmieniających Konstytucję Słowenii.