KONSTYTUCJA UKRAINY

uchwalona na pi±tej sesji Rady Najwyższej 28 czerwca 1996 roku 1)


¬ródło: Konstytucja Ukrainy. Tłum. Ewa Toczek. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 1999
1) Uriadowyj Kurier, No 129-130, 13.VII.1996