KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (1)

uchwalona 17.09.1787 (weszła w życie w 1789 r.)

(ostatnia uwzględniona poprawka z 1992 r.)
¬ródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tłum. Andrzej Pułło. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2002