Konstytucja Hiszpanii

Konstytucja Watykanu¬ród³o: Konstytucja Watykanu. T³um. Franciszek Longchamps de Bérier, Marek Zubik. Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2008.