1. USTAWA KONSTYTUCYJNA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO Z DNIA 22 LIPCA 1807 R.

2. WYPIS Z PROTOKÓŁU SEKRETARIATU STANU – DEKRET 21 GRUDNIA 1807 WZGLĘDEM ROLNIKÓW, WŁOŚCIAN I Z WYROBKU ŻYJĄCYCH

3. WYPIS Z PROTOKÓŁU SEKRETARIATU STANU – DEKRET 24 LUTEGO 181O PRZYSTOSOWANIE KONSTYTUCJI D.D. 22 LIPCA 1807 DO KRAJU NA MOCY TRAKTATU WIEDEŃSKIEGO DO KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO WCIELONEGO
Źródło:
Konstytucje w Polsce : 1791-1990 / wybór i oprac. Tadeusz Kołodziejczyk i Małgorzata Pomianowska. - Warszawa : Przemiany, 1990. - S. 37 - 43