1. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Ustawa Przechodnia z dnia 18 maja 1921 roku do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej. Dz. U. nr 44 poz. 286.

3. Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 1921 roku w sprawie sprostowania omyłki druku w ustawie z dnia 17 marca 1921 roku "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej" Dz. U. nr 52 poz.334.

4. Obwieszczenie w sprawie sprostowania omyłek w ustawie z dnia 17 marca 1921 roku "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej" Dz. U. 1922 nr 101 poz.935

5. USTAWA z dnia 2 sierpnia 1926 r. ZMIENIAJĄCA I UZUPEŁNIAJĄCA KONSTYTUCJĘ RZECZYPOSPOLITEJ z dnia 17 marca 1921 r.