USTAWA KONSTYTUCYJNA

z dnia 23 kwietnia 1935 roku
¬ródło: Dziennik Ustaw 1935, nr 30, poz. 227