USTAWA KONSTYTUCYJNA z dnia 23 kwietnia 1935 roku

I. Rzeczpospolita Polska
(Art.1 - Art.10)
II. Prezydent Rzeczypospolitej
(Art.11 - Art.24)
III. Rząd
(Art.25 - Art.30)
IV. Sejm
(Art.31 - Art.45)
V. Senat
(Art.46 - Art.48)
VI. Ustawodawstwo
(Art.49 - Art.57)
VII. Budżet
(Art.58 - Art.60)
VIII. Siły zbrojne
(Art.61 - Art.63)
IX. Wymiar sprawiedliwości
(Art.64 - Art.71)
X. Administracja państwowa
(Art.72 - Art.76)
XI. Kontrola państwowa
(Art.77)
XII. Stan zagrożenia państwa
(Art.78 - Art.80)
XIII. Zmiana Konstytucji
(Art.80)
XIV. Przepisy końcowe
(Art.81)


Powrót do początku