USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 19 lutego 1947 r.

O USTROJU I ZAKRESIE DZIAŁANIA NAJWYŻSZYCH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 8 listopada 1949 r.

O ZMIANIE USTAWY KONSTYTUCYJNEJ Z DNIA 19 LUTEGO 1947 R. O USTROJU I ZAKRESIE DZIAŁANIA NAJWYŻSZYCH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 20 marca 1950 r.

ZMIENIAJĄCA USTAWĘ KONSTYTUCYJNĄ O USTROJU I ZAKRESIE DZIAŁANIA NAJWYŻSZYCH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 15 grudnia 1951 r.

O ZMIANIE TERMINU OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTYTUCJI I PRZEDŁUŻENIU KADENCJI SEJMU USTAWODAWCZEGO.