KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
uchwalona przez Sejm Ustawodawczy

w dniu 22 lipca 1952 r.
USTAWA KONSTYTUCYJNA z dnia 22 lipca 1952 r.
Przepisy wprowadzające Konstytucję

USTAWY O ZMIANIE KONSTYTUCJI z lat 1954 - 1976
KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Jednolity tekst z dnia 16 lutego 1976 r.
USTAWY O ZMIANIE KONSTYTUCJI z lat 1980 - 1989
USTAWY O ZMIANIE KONSTYTUCJI z lat 1990 - 1992