Rozdział poprzedni

Rozdział 9.
GODŁO, BARWY I STOLICA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Artykuł 89

1.
Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest wizerunek orła białego w czerwonym polu.
2.
Barwami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są kolory biały i czerwony.
3.
Szczegóły określa ustawa.

Artykuł 90

Stolicą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest miasto bohaterskich tradycji Narodu Polskiego - Warszawa.


Rozdział następny Powrót do początku