• P R E A M B U Ł A
 • Rozdział 1. (Art.1 - Art.6)
  USTRÓJ POLITYCZNY
 • Rozdział 2. (Art.7 - Art.14)
  USTRÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
 • Rozdział 3. (Art.15 - Art.28)
  NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ
 • Rozdział 4. (Art.29 - Art.33)
  NACZELNE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
 • Rozdział 5. (Art.34 - Art.45)
  TERENOWE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ
 • Rozdział 6. (Art.46 - Art.56)
  SĄD I PROKURATURA
 • Rozdział 7. (Art.57 - Art.79)
  PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI
 • Rozdział 8. (Art.80 - Art.88)
  ZASADY PRAWA WYBORCZEGO
 • Rozdział 9. (Art.89 - Art.90)
  GODŁO, BARWY I STOLICA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
 • Rozdział 10. (Art.91)
  ZMIANA KONSTYTUCJI

  Powrót do początku