USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 17 października 1992 r.
PRZEPISY KONSTYTUCYJNE
utrzymane w mocy
USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 17 marca 1995 r.
USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 9 listopada 1995 r.
USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 21 czerwca 1996 r.