Akt podstawowy o stosunkach dwustronnych, współpracy i bezpieczeństwie między NATO i Federacją Rosyjską (1)

Paryż, 27 maja 1997 r.
Bliżej NATO
Biuletyn informacyjny Biblioteki Sejmowej
Rok 1 zeszyt 4 (Lipiec 1997)