Przypis (1)

Jest to zaktualizowany przez tłumacza tekst NATO Basic Fact Sheet No 7, May 1996. Tekst nie jest oficjalnym dokumentem NATO oraz nie przedstawia oficjalnego stanowiska rządów poszczególnych krajów członkowskich w omawianych kwestiach.


Powrót do początku