Przypis (1)

Jest to porozumienie regulujące ilość uzbrojenia, które można rozmieścić na północnych i południowych obrzeżach Rosji.


Powrót do początku