Rozdział XVII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA

Artykuł 106

Zanim wejdą w życie specjalne układy wymienione w artykule 43, które zdaniem Rady Bezpieczeństwa umożliwią jej rozpoczęcie wykonywania obowiązków przewidzianych w artykule 42, strony Deklaracji Czterech Mocarstw, podpisanej w Moskwie dnia 30 października 1943 roku, oraz Francja będą zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 tej Deklaracji porozumiewały się ze sobą, a w razie potrzeby również z innymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu podejmowania w imieniu Organizacji wspólnych działań, jakie mogą być konieczne do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Artykuł 107

Nic w niniejszej Karcie nie pozbawia mocy prawnej ani nie przeszkadza podejmowaniu wobec jakiegokolwiek państwa, które podczas drugiej wojny światowej było nieprzyjacielem któregokolwiek z sygnatariuszy niniejszej Karty, akcji, podjętych lub zezwolonych w wyniku tej wojny przez rządy, które za te działania odpowiadają.


Rozdział następny