KONWENCJA WIEDEŃSKA O STOSUNKACH KONSULARNYCH

sporządzona w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.


Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1982 r.
nr 13, poz. 98 i 99
oraz załącznik do Nru 13, poz.98 z dnia 17 maja 1982 r.