KONWENCJA W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI KOBIET,

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.

Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1982 r.
Nr 10, poz. 71