Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

Preambuła

Część I (Art. 1 - 6)

Część II (Art. 7 - 9)

Część III (Art. 10 - 14)

Część IV (Art. 15 - 16)

Część V (Art. 17 - 22)

Część VI (Art. 23 - 30)


Powrót do początku