ROZDZIAŁ IX

Ustrój terytorialny Ukrainy

Art. 132. Ustrój terytorialny Ukrainy opiera się na zasadach unitarności i integralności terytorium państwa, zharmonizowania centralizacji z decentralizacją podczas sprawowania władzy państwowej, równomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, z uwzględnieniem ich właściwości historycznych, ekonomicznych, ekologicznych, geograficznych i demograficznych, tradycji etnicznych i kulturowych.

Art. 133. System administracyjno-terytorialny ustroju Ukrainy składa się z: Autonomicznej Republiki Krym, obwodów, rejonów, miast, rejonów w miastach, osiedli i wsi.
W skład Ukrainy wchodzą: Autonomiczna Republika Krym, obwody Winnicki, Woliński, Dniepropietrowski, Doniecki, Żytomirski, Zakarpacki, Zaporoski, Iwano-Frankowski, Kijowski, Kirowogradzki, Ługański, Lwowski, Mikołajewski, Odeski, Połtawski, Rowieński,Sumski, Ternopilski, Charkowski, Chersoński, Chmielnicki, Czerkaski, Czerniowiecki, Czernichowski, miasta Kijów i Sewastopol.
Miasta Kijów i Sewastopol mają status specjalny, określony ustawami Ukrainy.


Rozdział następny