Spis treści

Rozdział I.  
   Postanowienia ogólne (art. 1 – 14)
Rozdział II. 
   Zgromadzenie Ludowe (art.15 – 23)
Rozdział III.
   Prezydent Republiki (art.24 – 32a)
Rozdział IV. 
   Rząd (art.33 – 41a)
Rozdział V.  
   Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego (art. 1 – 13)
Rozdział VI.  (art. 1 – 30)
   Organizacja wymiaru sprawiedliwości i Sąd Konstytucyjny
Rozdział VII.
   Podstawowe prawa i wolności człowieka (art. 1 – 41)
Postanowienia końcowe (art.42 – 46)


Powrót do początku