Konstytucja Federacji Rosyjskiej
SPIS TREŚCI
Preambuła
Część pierwsza
Rozdział 1. (art. 1 - 16)
Podstawy ustroju konstytucyjnego
Rozdział 2. (art. 17 - 6)
Prawa i wolności człowieka i obywatela
Rozdział 3. (art. 65 - 79)
Ustrój federalny
Rozdział 4. (art. 80 - 93)
Prezydent Federacji Rosyjskiej
Rozdział 5. (art. 94 - 109)
Zgromadzenie Federalne
Rozdział 6. (art. 110 - 117)
Rząd Federacji Rosyjskiej
Rozdział 7. (art. 118 - 129)
Władza sądownicza
Rozdział 8. (art. 130 - 133)
Samorząd terytorialny
Rozdział 9.
Poprawki konstytucyjne i zmiana Konstytucji
Część druga
Przepisy końcowe i przejściowe
Powrót do początku