SPIS TREŚCI
 • Tytuł pierwszy
  Podstawowe prawa (art. 1- 23)
 • Tytuł drugi - Rząd
 • § 1. Król (art. 24-41)
  § 2. Król i ministrowie (art. 42-49)
 • Tytuł trzeci - Stany Generalne
 • § 1. Ustrój i skład (art. 50-64)
  § 2. Procedura (art. 65-72)
 • Tytuł czwarty
  Rada Stanu, Powszechna Izba Obrachunkowa, Ombudsman i stałe kolegia doradcze (art. 73-80)
 • Tytuł piąty
  Ustawodawstwo i administracja
 • § 1. Ustawy i inne akty normatywne (art. 81-89)
  § 2. Pozostałe przepisy (art. 90-111)
 • Tytuł szósty
  Wymiar sprawiedliwości (art. 112-122)
 • Tytuł siódmy
  Prowincje, gminy, okręgi wodne i korporacje publiczne (art. 123-136)
 • Tytuł ósmy
  Zmiana Konstytucji (art. 137-142)
 • Artykuły dodatkowe


 •   Powrót do początku