SPIS TREŚCI

Preambuła
Zasady podstawowe.    (art.1 – 11)
Część I (art.12 – 79)
  Podstawowe prawa i obowiązki
Część II.   (art.80 – 107)
  Organizacja gospodarcza
Część III.  (art.108 – 276)
  Organizacja władzy politycznej
Część IV.   (art.277 – 289)
  Gwarancja i zmiany Konstytucji
Przepisy (art.290 – 299)
  Przepisy końcowe i przejściowe
Przepisy   (art.193 – 198)
  Przepisy końcowe i przejściowe Ustawy Konstytucyjnej nr 1 z 20 września 1997 r.
Powrót do początku