Konstytucja Ukrainy
SPIS TREŚCI
Preambuła
ROZDZIAŁ I Założenia Ogólne
Art. 1 - 20
ROZDZIAŁ II Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela
Art. 21 - 68
ROZDZIAŁ III Wybory, referendum
Art. 69 - 74
ROZDZIAŁ IV Rada Najwyższa Ukrainy
Art. 75 - 101
ROZDZIAŁ V Prezydent Ukrainy
Art. 102 - 113
ROZDZIAŁ VI Gabinet Ministrów.
Art. 114 - 120
ROZDZIAŁ VII Prokuratura
Art. 121 - 123
ROZDZIAŁ VIII Sądownictwo
Art. 124 - 131
ROZDZIAŁ IX Ustrój terytorialny Ukrainy
Art. 132 - 133
ROZDZIAŁ X Autonomiczna Republika Krym
Art. 134 - 139
ROZDZIAŁ XI Samorząd lokalny
Art. 140 - 146
ROZDZIAŁ XII Sąd konstytucyjny Ukrainy
Art. 147 - 153
ROZDZIAŁ XIII Wprowadzanie zmian do Konstytucji Ukrainy
Art. 154 - 159
ROZDZIAŁ XIV Przepisy przejściowe
Art. 160 - 161
ROZDZIAŁ XV Przepisy końcowe
Powrót do początku