SPIS TREŚCI

Preambuła

Rozdział I

 Podrozdział I. Postanowienia podstawowe (art. 1 - 7a)
 Podrozdział II. Symbole państwowe (art. 8 - 9)
 Podrozdział III. Stolica Republiki Słowackiej (art. 10)

Rozdział II. Podstawowe prawa i wolności
 Podrozdział I. Postanowienia ogólne (art. 11 - 13)
 Podrozdział II. Podstawowe prawa i wolności człowieka (art. 14 - 25)
 Podrozdział III. Prawa polityczne (art. 26 - 32)
 Podrozdział IV. Prawa mniejszości narodowych i grup etnicznych (art. 33 - 34)
 Podrozdział V. Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (art. 35 - 43)
 Podrozdział VI. Prawo do ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (art. 44 - 45)
 Podrozdział VII. Prawo do sądu i innej ochrony prawnej (art. 46 - 50)
 Podrozdział VIII. Wspólne postanowienia dla rozdziałów I i II ( art. 51 - 54)

Rozdział III
 Podrozdział I. Gospodarka Republiki Słowackiej (art. 55 - 59)
 Podrozdział II. Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej (art. 60 - 63)

Rozdział IV. Samorząd terytorialny (art. 64 - 71)

Rozdział V. Władza ustawodawcza
 Podrozdział I. Rada Narodowa Republiki Słowackiej (art. 72 - 92)
 Podrozdział II. Referendum (art. 93 - 100)

Rozdział VI. Władza wykonawcza
 Podrozdział I. Prezydent Republiki Słowackiej (art. 101 - 107)
 Podrozdział II. Rząd Republiki Słowackiej (art. 108 - 123)

Rozdział VII. Władza sądownicza
 Podrozdział I. Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej (art. 124 - 140)
 Podrozdział II. Sądy Republiki Słowackiej ( art. 141 - 148)

Rozdział VIII. Prokuratura Republiki Słowackiej i Publiczny Obrońca Praw
 Podrozdział I. Prokuratura Republiki Słowackiej (art. 149 - 151)
 Podrozdział II. Publiczny Obrońca Praw (art. 151a)

Rozdział IX. Postanowienia przejściowe i końcowe (art. 152-156)


Powrót do początku